2011-09-08

Bobubbla i Göteborg?

Tyréns analyserar den aktuella frågan om en bostadsbubbla utifrån ett inkomst- och förmögenhetsperspektiv. På fastighetsmässan i Göteborg talade Martin Ström och Robin Svensén från Tyréns om den lokala bostadssituationen – har göteborgarna råd med sin lägenhet – eller någon lägenhet överhuvudtaget?

Bobubbla

Vi konstaterar att även om ekonomin ser ansträngd ut för medelinvånaren i en medeldyr bostad i några områden i Göteborg är det låg risk för ett betydande prisfall om inte marknadsförutsättningarna förändras drastiskt. Även om de med ansträngd ekonomi skulle vara tvungna att flytta på grund av höga boendekostnader finns det ett underlag för att hålla priserna uppe kring dagens nivå. Att vissa får svårt att klara boendekostnaden är mer en fråga om en felmatchning på marknaden, dvs vem som bor var, än en övervärdering av priserna.

De risker som föreligger är av annan karaktär än en övervärdering av priserna. Byggandet håller inte jämna steg med befolkningstillväxten och antalet personer per lägenhet i Göteborg har därför ökat sedan 2004. Att bankerna allt oftare kräver att man säljer sin gamla lägenhet innan en man köper en ny skapar en ökad tröghet i systemet vilket kan befästa felmatchningen ytterligare.

Tyréns tror inte på någon bobubbla
Framtiden är även osäker med fortsatta oroligheter runt om i världen där en ny kris givetvis skulle förändra marknadsläget. Tyréns menar att bostadspriserna har förankring i hushållens ekonomi och tror inte på någon bostadsbubbla i Göteborg.

Vi har även ett seminarium inbokat på Lunds tekniska högskola om metodiken bakom bostadsmarkandsanalysen samt en utblick mot Öresundsregionens bostadsmarknad, den 10 oktober.

För mer information om Tyréns analyskompetens vad det gäller bostadsmarknaden och samhällsfrågor i allmänhet, läs mer eller kontakta våra medarbetare här bredvid.