Aktuellt

På Tyréns har vi nästan alltid något spännande på gång. Här kan du se vad som händer just nu. Ta del av våra nyheter där vi berättar om våra nya uppdrag, den forskning vi fokuserar på eller intressanta möten som vi har haft. I vår kalender hittar du de aktiviteter som vi medverkar i under året – vi ser fram emot att träffa dig!

 • 2013-01-17

  Tyréns sponsrar Skid-VM 2015

  Falun har tilldelats Skid-VM 2015 och Tyréns samarbetar med Beyond Skiing 2015 Foundation, en intresseförening av företag och organisationer som stöder och utvecklar VM-projektet.

 • 2013-01-16

  Tyréns utreder nya hållbara tekniker för återvinning av livsviktig fosfor

  Tyréns har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att utreda hållbar teknik för återvinning av det livsviktiga växtnäringsämnet fosfor ur avlopp och avfall.

 • 2013-01-10

  Tyrén beviljas bidrag av Skyltfonden till trafiksäkerhetsprojekt

  Tyréns vinner en miljon kronor i forskningsbidrag disponerat på tre trafiksäkerhetsprojekt finansierade av Skyltfonden som förvaltas av Trafikverket.

 • 2013-01-09

  Tyréns hjälper SL kravställa ny bussterminal i nya Slussen

  Tyréns har fått i uppdrag av SL att projektleda kravställningen på en ny bussterminal i Katarinaberget. Den nya bussterminalen som ska vara klar 2018 är en del av nya Slussen-projektet.

 • 2013-01-08

  Träffa Tyréns på Transportforum

  Tyréns medverkar på Transportforum 2013 både som utställare och föreläsare på ett flertal seminarier. Föresläsningarna handlar om allt från hälsoperspektivet i stadsplaneringen till nya verktyg för planering, planering för gående och cyklister,...

 • 2013-01-07

  Tyréns omgestaltar park med unik fiskväg i Norrköping

  Tyréns omgestaltar Strömparken i Norrköping med hänsyn till unik fiskväg för lax och öring, mitt i Norrköpings industrilandskap. Den nya parken invigs i maj 2013.

 • 2012-12-21

  Tyréns hjälper till att bygga kulturhuset Väven i Umeå

  Tyréns har fått i uppdrag att skapa förutsättningar för att bygga Umeås nya kulturhus Väven. Arbetet startade 2011 och flera av Tyréns kompetenser har anlitas för att i olika skeden hjälpa till att färdigställa byggnaden.

 • 2012-12-10

  Miljonanslag till Tyréns för forskning om hållbart byggande under mark

  Formas och Trafikverket har beviljat Tyréns med samarbetspartners finansiering för projekten ”Utveckling av metoder för rationell och snabb utvärdering av geotekniska undersökningar” och ”Geoelektrisk kartläggning som förundersökningsmetod för...

 • 2012-12-05

  Tyréns projekterar trafikplats Hjulsta

  Tyréns vann upphandlingen att projektera bygghandlingar till Förbifart Stockholms trafikplats Hjulsta. I uppdraget ingår bl a att ta fram två stycken förfrågningsunderlag för totalentreprenader för de tre broarna över Mälarbanan/Spångaån och E18.

 • 2012-11-26

  Tyréns förvärvar installationskompetens

  Samhällsbyggnadskonsulten Tyréns förvärvar installationskoncernen InstallationsVision AB, med de ingående företagen Jarl Magnusson AB, Kylklövern AB, MIAB Mikaelssons Ingenjörsbyrå AB, Turing AB samt Tari AS. Totalt ingår ett 80-tal medarbetare i...

 1. Föregående
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. Nästa

Du når samtliga Tyréns kontor i Sverige via:
ett telefonnummer: 010 452 20 00
ett faxnummer: 010 452 39 50

Tyréns AB
Säte: Stockholm
Organisationsnummer: 556194-7986