Aktuellt

På Tyréns har vi nästan alltid något spännande på gång. Här kan du se vad som händer just nu. Ta del av våra nyheter där vi berättar om våra nya uppdrag, den forskning vi fokuserar på eller intressanta möten som vi har haft. I vår kalender hittar du de aktiviteter som vi medverkar i under året – vi ser fram emot att träffa dig!

 • 2015-01-15

  Klas Rewelj rekryterad till Tyréns

  Klas Rewelj har anställts som CFO för Tyréns. Han kommer närmast från IT tjänsteföretaget CGI (tidigare Logica/VM data) där han var CFO för den nordiska outsourcingverksamheten. Klas har 20 års erfarenhet från ledande positioner inom...

 • 2015-01-08

  Tyréns är ett av Europas mest framgångsrika företag

  Rösta på Tyréns som ”National Public Champion” för Sverige i European Business Awards. EBA uppmärksammar de mest innovativa företagen för ett starkare och mer framgångsrikt näringsliv i Europa. EBA engagerar över 17 000 organisationer i 31 länder....

 • 2015-01-08

  Nya hastigheter i Helsingborg

  Tyréns har tagit fram en hastighetsplan för Helsingborgs stad enligt metoden ”Rätt fart i staden”, där 40 km/h föreslogs utgöra ny bashastighet inom tätorten. Helsingborg har därefter implementerat ett första testområde med hastighetsgränsen 40...

 • 2014-12-22

  Tyréns utsedd till A-leverantör av Vattenfall

  Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns och Vattenfall Norden har tecknat ett ramavtal för tekniska konsult- och ingenjörstjänster. Det treåriga avtalet som A-leverantör gäller för åren 2015-2017 med option på ett fjärde år.

 • 2014-12-11

  Ny metod för att förebygga översvämningsskador

  Tyréns har tagit fram en metod för att kunna beräkna vattenflödet av stora regnmängder vid översvämningar. Med hjälp av 3D-modeller och analysdata går det att förklara varför och hur ett regnoväder förmodligen kommer att inträffa.

 • 2014-12-10

  Den mänskliga faktorn i byggteknik

  Fredag den 14 november blev Martin Fröderberg Teknologie Licentiat i Lund. Avhandlingens titel är "The human factor in structural engineering - a source of uncertainty and reduced structural safety".

 • 2014-12-05

  Vattenskydd – avgränsning av skyddsområden för grundvattentäkter

  Hur ska man hantera osäkerheten i transporttider när vattenskyddsområden och zonindelning utformas? Åsa Högblom har genomfört sitt examensarbete inom ramen för mastersprogrammet i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet.

 • 2014-12-03

  Ny aktivitetspark i Floda framröstad av elever

  Under november har elever på skolorna i centrala Floda kunnat rösta fram sin favoritpark och nu är det klart: det blir en spindelskog i Floda. Tyréns har tagit fram tre olika förslag med tema skog, trädgård och sjö. Förslaget Spindelskogen vann...

 • 2014-12-01

  Kulturhuset i Umeå vann Kasper Salin-priset

  Kulturhuset Väven i Umeå vann Kasper Salin-priset, Sveriges främsta utmärkelse för god arkitektur. Tyréns konsulter har ansvarat för geoteknik, konstruktion och akustik.

 • 2014-11-26

  Tyréns presenterar trender inom vardagsresandet

  Tyréns har undersökt vardagsresandet i Tyresö kommun samt fördjupat sig i vilka rationella motiv och emotionella drivkrafter som ligger bakom valet av färdmedel. I en sammanställning av resultatet kan flera intressanta trender och spaningar utläsas.

 1. Föregående
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. Nästa

Du når samtliga Tyréns kontor i Sverige via:
ett telefonnummer: 010 452 20 00
ett faxnummer: 010 452 39 50