Förebyggande av avfall

Det går att systematiskt förebygga avfall.
Det visar en ny rapport från Tyréns och Region Skåne. Nu finns en metod som visar hur man kan gå till väga för att identifiera och prioritera åtgärder för att förebygga avfall.

Avfall

Utvecklingsprojektet, Från produktvalsprocessen till avfall, har genomförts på Skånes universitets sjukhus, SUS. Metoden kan även hjälpa och inspirera andra organisationer och även företag och kommuner.

Förebygga avfall - slutrapport

Efter nästan två års arbete är metoden för att förebygga avfall klar. Projektet var angeläget för både Region Skåne och Tyréns.

Metoden, tillsammans med ett antal verktyg, är resultatet av ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan Tyréns och Region Skåne.

Läs hela  slutrapporten ”Från produktvalsprocessen till avfall” som beskriver metoden.

Förebygga avfall - alla delrapporter

Delrapport 1 - Avfallshantering, en del av att förebygga avfall.

Delrapport 2 - Incitament.

Delrapport 3 - Kommunikation och förankring.

Delrapport 4 - Lean-inspirerad avfallsminimering.

Förebygga avfall - bilagor

Analys av steg ett och två.

Kunskaps- och attitydinventering.

Litteraturstudie.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Lindskog, asa.lindskog@tyrens.se, 010-452 26 09

Maria Larsson, maria.larsson@tyrens.se, 010-452 25 63

Stig Persson, Stig.P.Persson@skane.se, 040-675 33 92