Nyheter

 • 2013-07-02

  Tyréns utvecklar effektiv busshållplatslösning i miljardprojekt

  Tyréns har upprättat nya trafiklösningar för ett nytt handelskvarter med projektvärde beräknad till en miljard kronor vid den starkt trafikerade Bodenvägen i Luleå. En av lösningarna är den nya busshållplats som blir en del av kundparkeringen för...

 • 2013-07-01

  Tyréns rapport visar på positiv utveckling i Rosengård

  Rosengårds utveckling vad gäller invånarnas sysselsättning, köpkraft och kompetens går tydligt framåt. Det visar en rapport som tagits fram av Tyréns genom ett samarbete mellan fastighetsägare, handel, bankväsende och Malmö stad.

 • 2013-06-28

  Tyréns är med och tävlar om nya Hisingsbron

  En ny bro över Göta älv ska stå klar 2020. Tyréns är med i ett av de fem tävlande lagen som Göteborgs Stad har valt ut till projekttävling för gestaltning av den nya bron.

 • 2013-06-26

  Tyréns stödjer Nybyggarkommissionen

  Tyréns ansluter sig till Nybyggarkommissionen, en grupp ledd av Göran Persson, Olle Wästberg och Agneta Dreber som ska jobba för att minska bostadsbristen i Sverige. Detta är del i Tyréns fortsatta arbete att bidra till en hållbar...

 • 2013-06-24

  Tyréns konstruerar ovanligt bostadshus på betongpinne

  På Tingshusets innergård i Örnsköldsvik har Tyréns konstruerat en komplex betongkonstruktion som består av ett tio meter högt torn som bär upp ett fristående elva våningar högt bostadshus. Byggnaden kallas Ting1 och beställare är PEAB.

 • 2013-06-19

  Tyréns tävlar om Kuststad Luleå

  Tyréns har tillsammans med några framstående arkitektkontor blivit inbjudna att delta i en arkitekttävling för Kuststad Luleå, ett nytt bostadsområdet med 300 planerade lägenheter beläget vid Södra hamnen, en bit söder om Ettans båthamn.

 • 2013-06-19

  Kiruna ska bli mer attraktivt för besökare

  Inför flytten av Kiruna stad har Tyréns tillsammans med Svensk Destinationsutveckling utrett vilka funktionskraven är för en attraktiv, tillgänglig och hållbar stadskärna ur ett besöksnäringsperspektiv. Rapporten för utredningen har nu släppts.

 • 2013-06-18

  Tyréns utvecklar manual för effektivare återvinningscentraler

  Tyréns har på uppdrag av Avfall Sverige tagit fram en manual för planering och utformning av återvinningscentraler (ÅVC:er) som nu lanseras. Blir centralerna mer funktionella och attraktivare är det lättare att placera dem på platser optimala för...

 • 2013-06-17

  Tyréns i utvecklingsprojekt för lättare cykelpendling

  Tyréns har blivit beviljade pengar av statliga Vinnova för att genomföra en förstudie för att utveckla lämpliga lösningar som kan underlätta cykelpendling. Utvecklingsprojektet genomförs tillsammans med konsultbolagen B3IT och Combitech.

 • 2013-06-14

  Tyréns medarbetare teknologie doktor inom geoteknik

  Rasmus Müller, geotekniker på Tyréns i Borlänge, försvarade framgångsrikt sin avhandling med titeln ”Probabilistic stability analysis of embankments founded on clay” vid en offentlig disputation den 4:e juni.

 1. Föregående
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. Nästa

Du når samtliga Tyréns kontor i Sverige via:
ett telefonnummer: 010 452 20 00
ett faxnummer: 010 452 39 50