Nyheter

 • 2013-10-07

  JAPR publicerar artikel av Björn Hellström, Tyréns

  Björn Hellström, akustiker på Tyréns och professor och docent i arkitektur har fått en refereegranskad forskningsartikel publicerad i vetenskapstidskriften JAPR (Journal of Architectural and Planning Research).

 • 2013-10-02

  Tyréns förstärker inom byggnadsvård

  Tyréns har utsett Carl Thelin till chef för den nya avdelningen ”Kulturbyggnader” i södra Sverige. Avdelningen arbetar bland annat med antikvariska frågor och konstruktionsuppdrag för Malmö centralstation och Kalmar slott.

 • 2013-10-01

  Kraftsamling för BIM med ny förening

  Nu är det klart att de tre föreningarna buildingSMART, fi2 Förvaltningsinformation och OpenBIM går samman i den nybildade föreningen BIM Alliance den 1 januari 2014. Vid ett extra medlemsmöte valdes föreningens första styrelse med Tyréns vd Ulrika...

 • 2013-10-01

  Tyréns satsar på BREEAM-certifiering

  Intresset för att certifiera byggnader blir allt större. Idag finns en miljon registrerade BREEAM-byggnader och 250 000 certifierade BREEAM-byggnader internationellt. Tyréns kan certifiera såväl enskilda byggnader som hela stadsdelar.

 • 2013-09-30

  Tyréns landskapsarkitekter skapar ny lekmiljö i Åbylund

  Åbylund är ett bostadsområde från 50-talet med flerbostadshus samlade kring en stor park. Tyréns uppdrag har varit att gestalta en ny lekmiljö och att tillföra parkområdet i Åbylund ett mervärde.

 • 2013-09-25

  Tyréns har projekterat den tillfälliga järnvägsstationen i Kiruna

  Tyréns har haft i uppdrag att projektera inför byggandet av den tillfälliga järnvägsstationen i Kiruna. Den nuvarande järnvägsstationen, har på grund av sättningar i marken som orsakas av gruvbrytningen, stängts.

 • 2013-09-19

  Exjobb med idéhöjd på Tyréns

  Konceptet med snabbtåg som ersätter hissar i framtidens skyskrapor började som en idé bland några av Tyréns medarbetare. Fördelarna med hissen som snabb utrymningsväg i höga hus har vidareutvecklats av exjobbarna Emelie Skröder och Caroline...

 • 2013-09-19

  Tyréns markradarexpert på Grönland

  Jaana Gustafsson, som är markradarexpert på Tyréns, har för andra året i rad varit på Grönland och deltagit i den amerikanska expeditionen som har som uppdrag att hitta ett amerikanskt kustbevakningsflygplan som störtade och försvann 1942.

 • 2013-09-17

  Tyréns rekryterar chef till satsning inom hållbar stadsutveckling

  Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns har rekryterat Sofia Öreberg som avdelningschef för företagets stadsutvecklingsavdelning i Malmö.

 • 2013-09-11

  Tyréns och AktivBo vinner upphandling för Framtidenkoncernens hyresgästundersökningar

  Tyréns och AktivBo har genom ett samarbete vunnit ramavtalsupphandlingen för hyresgästundersökningar inom de kommunala bostadsbolagen i Göteborg. I ett framgångsrikt koncept med en etablerad enkät i kombination med analyskompetens genomförs en...

 1. Föregående
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. Nästa

Du når samtliga Tyréns kontor i Sverige via:
ett telefonnummer: 010 452 20 00
ett faxnummer: 010 452 39 50

Tyréns AB
Säte: Stockholm
Organisationsnummer: 556194-7986