Nyheter

 • 2013-06-11

  Tyréns solinventerar Örebro

  Tyréns har fått i uppdrag att solinventera och producera en solkarta för centrala Örebro på uppdrag av kommunen. Det nyvunna uppdraget kommer direkt efter att Tyréns levererat en färdig solkarta över Stockholm stad. Örebros solkarta kan användas...

 • 2013-06-11

  Tyréns utreder gång- och cykelvägar genom cirkulationsplats

  Med beviljade pengar från Trafikverkets Skyltfond genomför Tyréns en studie i projektet ”Genaste vägen genom en cirkulationsplats för oskyddade trafikanter” som utreder förutsättningarna för gång- och cykelväg genom en cirkulationsplats.

 • 2013-06-10

  Tyréns satsar på forskning för säkrare dricksvatten

  Tyréns har Sveriges ledande vattenkonsulter med gedigen forskarbakgrund. Genom Sven Tyréns stiftelse satsar Tyréns 2 miljoner kronor på inte mindre än 6 olika FoU-projekt inom området vatten.

 • 2013-06-05

  Tyréns genomför stort utredningsprojekt för framtida Sydostlänken

  Sydostlänken är en ny tänkt järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge kustbana. Tyréns har genomfört en omfattande förstudie och järnvägsutredning för den tänkta sträckan som kan bli en viktig godslänk mot Östra Europa och Asien.

 • 2013-06-04

  Tyréns bakom nya Sollidenscenens unika konstruktion

  Tyréns har ansvarat för konstruktionen av Sollidens nya scen som invigs den 6 juni. Ambitionen har varit att skapa norra Europas bästa utomhusscen utan att göra våld på originalscenen ”Snäckan” och den omkringliggande miljön.

 • 2013-06-04

  Tyréns arrangerar geoenergiseminarium

  Tyréns kontor i Malmö arrangerade 23 maj ett geoenergiseminarium. Seminariet behandlads den praktiska tillämpningen av geoenergi i olika anläggningar med olika funktionskrav.

 • 2013-06-03

  Tyréns rekryterar ny brand & risk-chef med managementbakgrund

  Tyréns har rekryterat Anders Rosqvist som ny avdelningschef för Brand & risk i Stockholm. Han har fördjupad kunskap inom brandskyddsprojektering samt riskhantering kopplat till övergripande strategisk planering för en organisation.

 • 2013-05-30

  Tyréns utreder besöksnäringens inverkan på sysselsättningen i Stockholms län

  Tyréns har på uppdrag av Stockholmsstrategin och Länsstyrelsen i Stockholm län tagit fram en rapport som belyser besöksnäringens inverkan på sysselsättningen i Stockholms län.

 • 2013-05-30

  Tyréns satsar på social hållbarhet

  Genom att anställa Åsa Fichtel, som har arbetat med strategisk samhällsutveckling i Uppsala kommun, satsar samhällsbyggnadsföretaget Tyréns på att ta ett helhetsgrepp på fysisk planering och social hållbarhet.

 • 2013-05-29

  Tyréns donerar lekskulpturer till Strömparkens invigning

  Tyréns som varit med och omgestaltat Strömparken i Norrköping passar på att donera stensälar till parkens lekpark i samband med invigningen 30 maj. Förskolebarn är särskilt är inbjudna till invigningen av Strömparken och de kommer att få delta i...

 1. Föregående
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. Nästa

Du når samtliga Tyréns kontor i Sverige via:
ett telefonnummer: 010 452 20 00
ett faxnummer: 010 452 39 50