Nyheter

 • 2012-06-25

  Lena Tilly blir ledamot i vattendelegationen

  Lena Tilly, vattenresursexpert på Tyréns, har av regeringen utsetts till ledamot i vattendelegationen för Norra Östersjöns vattendistrikt. Uppdraget påbörjas 1 augusti 2012.

 • 2012-06-21

  Broakademins första upplaga i hamn

  Traineeprogrammet Broakademin är avslutat för i år. Nu väntar en utvärdering och sannolikt en fortsättning på Tyréns satsning.

 • 2012-06-14

  Undersökningen BoTrender 2012 är klar

  Tyréns undersökning - BoTrender - är nu färdigställd. Totalt har 5 000 personer deltagit i den detaljerade undersökningen.

 • 2012-06-14

  Ny avdelningschef i Helsingborg

  Fredrik Karlsson tillträder som avdelningschef för byggnadskonstruktion Helsingborg. Fredrik har varit biträdande avdelningschef sedan 2010.

 • 2012-06-08

  Socialt, grönt och hemtrevligt

  Tyréns presenterar BoTrender 2012, en kartläggning av hur framtidens bostäder ska se ut – om man frågar kunden.

 • 2012-06-07

  Länsstyrelsen i Norrbotten anlitar Tyréns för att utreda klimatförändringar

  Länsstyrelsen i Norrbottens län har beslutat att anlita Tyréns för att göra en fördjupad utredning av klimatförändringar. Undersökningen omfattar alla 14 kommuner i Norrbotten.

 • 2012-06-05

  Tyréns expanderar i Norrbotten

  Tyréns har de senaste fem åren vuxit med mer än 100 procent i Sverige, från 582 anställda 2007 till drygt 1 200 anställda i dag. En av de mer expansiva regionerna är Norrbotten där företaget tecknat ett antal prestigefyllda avtal.

 • 2012-06-04

  Hydraulisk modellering av dag- och spillvattennät

  Erik Ahlin och Emelie Näsman Melander läser sista året på civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala Universitet. Under våren har de genomfört sina examensarbeten inom området hydraulisk modellering av dag- och spillvattennät...

 • 2012-05-22

  Tyréns vann upphandling för Västlänken

  En av upphandlingarna gällande den kommande tågtunneln under Göteborg - Västlänken - har vunnits av ett konsortie som Tyréns bildar tillsammans med COWI. Uppdraget gäller utbyggnaden under jord av den befintliga Centralstationen.

 • 2012-05-15

  Förebyggande av avfall

  Det går att systematiskt förebygga avfall. Det visar en ny rapport från Tyréns och Region Skåne. Nu finns en metod som visar hur man kan gå till väga för att identifiera och prioritera åtgärder för att förebygga avfall.

 1. Föregående
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. Nästa