Nyheter

 • 2013-05-29

  Tyréns donerar lekskulpturer till Strömparkens invigning

  Tyréns som varit med och omgestaltat Strömparken i Norrköping passar på att donera stensälar till parkens lekpark i samband med invigningen 30 maj. Förskolebarn är särskilt är inbjudna till invigningen av Strömparken och de kommer att få delta i...

 • 2013-05-28

  Stora mörkertal kring underhållsbehovet av hjälpmedel i trafiken

  Tyréns har i samarbete med statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Luleå tekniska universitet släppt en rapport om det praktiska underhållet av trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder i tätort. Studien berättar att det finns en...

 • 2013-05-21

  Tyréns levererar nytt vägvisningssystem för cykel- och gångvägar

  Umeå kommun uppdaterar sitt vägvisningssystem för gång- och cykelvägar inför kommunens kulturhuvudstadsår. Tyréns har i uppdrag att lämna ett förslag på vägvisning och använder en kreativ lösning för att effektivt kartlägga det 204 kilometer långa...

 • 2013-05-20

  Tyréns solkarta visar hustakens solenergipotential i Stockholms stad

  Konsultföretaget Tyréns har genomfört en solinventering av Stockholms stad. Uppdraget har resulterat i en solkarta som beskriver solinstrålningen på takytorna över stadens 70 000 fastigheter och visar möjlig solenergiutvinning för varje tak.

 • 2013-05-14

  Tyréns får chefstillskott inom gata, väg; mark och anläggning

  Tyréns har rekryterat en ny affärschef Ulrica Nilsson till Mark & anläggning och en avdelningschef, Camilla Engel till Gata & väg. De nya cheferna har lång erfarenhet som konsult och beställare och har jobbat med flera stora infrastrukturprojekt.

 • 2013-05-06

  Tyréns rekryterar chef med industrimätkompetens

  Tyréns har rekryterat Jörgen Berkán som avdelningschef för mät och kart-avdelningen i Stockholm. Jörgen har gedigen erfarenhet inom industrimätning, datasamordning samt kommunal kart- och GIS-verksamhet.

 • 2013-05-02

  Tyrénskonsult i kritikerrosad reportagebok

  Jaana Gustafson, geofysiker på Tyréns, är en av en av nyckelpersonerna i Mitchell Zuckoffs nya kritikerrosade reportagebok "Frozen in time". Boken skildrar den verkliga jakten att hitta ett kraschat amerikanskt kustbevakningsplan från andra...

 • 2013-04-15

  Rollen som PIO handlar om att hjälpa andra med BIM

  Konstruktören Linus Malms intresse för 3D-projektering ledde honom till en helt ny yrkesroll – Project Information Officer(PIO). Tyréns erbjuder tjänsten som PIO och hjälpa till att påvisa nyttan med BIM genom att analysera och jämföra olika...

 • 2013-04-09

  Tyréns projektleder trafik, transport och parkering under Skid-VM

  Tyrens som genomfört en trafikutredning i samband med Skid-VM i Falun 2015 har utökat sitt uppdrag och kommer projektleda transport, trafik och parkering under evenemanget. Beställare är Beyond Skiing.

 • 2013-03-26

  Tyréns släpper handbok i bergsinjektering med silica sol

  En av de nya metoder som används för att åtgärda små sprickor i tågtunneln i Hallandsåsen är det miljövänliga tätningsmedlet silica sol. Tyréns lanserar nu sin injekteringshandbok med silica sol riktad till bergskonstruktörer.

 1. Föregående
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. 54
 56. Nästa

Du når samtliga Tyréns kontor i Sverige via:
ett telefonnummer: 010 452 20 00
ett faxnummer: 010 452 39 50

Tyréns AB
Säte: Stockholm
Organisationsnummer: 556194-7986