Vad är ett passivhus och vad är definitionen av ett passivhus?
Vad är ett passivhus och vad är definitionen av ett passivhus?

Vad är ett passivhus? Definition av passivhus

Begreppet "passivhus" finns sen 20 år tillbaka och hittills är det registrerat mer än 20 000 passivhusbyggnader. De flesta finns i Tyskland och Österrike men även i USA, Japan och Canada. Ett passivhus utmärker sig inte bara genom den låga energikostnad utan framförallt av den höga byggnadskvalitén, hållbarheten och den därav resulterande unika boendekomforten och inomhusklimatet.

Första passivhuset byggdes 1991 i Kranichstein (Tyskland) sen des har man uppmätt, uppföljt och utvärderat byggnader och kunnat både verifiera beräkningsmetoden, kvalitén och energiförbrukningen.

Definition av passivhus.

Specifika lösningar för passivhus måste anpassas för varje område och klimat med definitionens förutsättningar i åtanke. Beroende på utomhusklimatet så måste passivhuset isoleras olika. Mer i Norden, mindre i söder. Men metodiken för passivhus kan användas oavsett geografiska och klimatmässiga skillnader.

De fysikaliska ekvationerna och fysikens lagar är samma i hela världen, och i varje klimat. Utmaningen med att bygga näst intill energioberoende byggnader, passivhus, är väldefinierad.

Vill du veta mer om passivhus? Här finns några intressanta länkar att titta på:
www.passivhuscentrum.se
www.passivehouse.com
www.passivehousedesigner.eu

Internationell Definition av passivhus 1989:
Passivhuset är ingen standard som beskriver energiprestanda, utan ett koncept för att uppnå högsta möjliga termiska komfort till låg total kostnad.

"Ett passivhus är en byggnad för vilken termisk komfort kan uppnås endast genom förvärmning eller förkylning av det friskluftstillskott som krävs för god inomhusluftkvalité, utan behov av återcirkulerad luft."

Passivhusfilosofin innebär att minimera värmeförluster genom att utföra klimatskärmen välisolerad, samt att genom högeffektiva ventilationssystem minimera ventilationsförluster. Detta resulterar i ett mycket låg värmebehov som täcks med ett smart och enkelt värmesystem.