Engagemanget ökar och experterna har fullt upp

2017-09-01 17:12

Allt fler företag och organisationer vill ha stöd i sitt arbete med social hållbarhet

Att engagera medborgarna i stadsutvecklingen, att skapa utrymme för möten mellan människor och att bygga områden som ger möjlighet till rekreation. Social hållbarhet handlar om människans plats i samhället. Nu samlar vi våra experter på social hållbarhet i en ny avdelning.

Att fokusera på människors behov av trygghet och hälsa blir allt viktigare när vi bygger ut våra städer och fler människor delar samma utrymme. 

- Vi får allt oftare frågor från våra kunder som gäller hur vi bäst involverar medborgare och boende i stadsutvecklingsprocessen. Fler ser att hållbarhetsbegreppet behöver rymma även sociala perspektiv, säger Ylva Preutz Papantoni, strateg inom social hållbarhet och avdelningschef på Tyréns.

Social hållbarhet är ett område som har vuxit snabbt. De flesta företag och organisationer är medvetna om utmaningarna inom miljöområdet och har exempelvis framtagna program för att minska sin klimatpåverkan, men de behöver stöd för att planera sitt arbete med den sociala dimensionen av hållbarhet.

- Vi har länge haft fokus på att utveckla vår kompetens inom hållbarhetsområdet och nu gör vi en extra satsning på social hållbarhet genom att samla våra experter i en egen avdelning. Det är många som hör av sig och är intresserade av våra tjänster inom social hållbarhet och vi är övertygade om att efterfrågan bara kommer att öka, säger Camilla Rörborn, affärschef på Tyréns.

Den nya avdelningen startar den 1 september och har till en början nio konsulter. Våra uppdrag handlar om att kunden till exempel behöver rådgivning, hjälp med att öka medskapandet genom dialoger med invånare och intressenter eller olika typer av sociala konsekvensanalyser.

 

Fakta: Social hållbarhet har sitt ursprung i Brundtlandkommissionens rapport "Vår Gemensamma Framtid” som betonar att hållbar utveckling inbegriper såväl ekonomiska som ekologiska och sociala aspekter. Att bidra till minskad ojämlikhet, jämställdhet och hälsa är med på FN:s lista över 17 globala hållbarhetsmål inför år 2030.

Foto: Bilderna är från ett projekt i Hagsätra och Rågsved där Tyréns jobbade med dialoger och Socialt värdeskapande analys (SVA).

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}