Tyréns bidrar till stadsutvecklingen i Norrköping

2017-06-29 09:00

Ny stadsdel nära Ostlänkens nya station

Inre hamnen är ett stadsutvecklingsprojekt i Norrköping. Området är beläget nära city och kommer att ligga strategiskt placerat nära Ostlänkens nya station och ha närhet till havet.

Tyréns har i uppdrag att utföra förprojektering samt att ta fram systemhandling för gestaltning och projektering av gator, dagvatten, kanalrummet och några mindre parker. I vårt uppdrag ingår även att ta fram kvalitetsprogram för dessa områden samt att se över dagvattenlösningen för hela området i Inre hamnen.

– Det är ett jättespännande projekt där vi fått förmånen att bidra med många olika kompetenser för att skapa en attraktiv, banbrytande och innovativ ny stadsdel i Norrköping, säger Ulrica Heidesjö som är ansvarig landskapsarkitekt på Tyréns.

Hela Inre hamnen planeras vara fullt utbyggt till år 2028, när nya Ostlänken tas i bruk och innehåller då cirka 2 000 nya bostäder. Fram till år 2028 kommer området därmed att vara en mycket viktig del av den totala stadsutvecklingen i Norrköping och i regionen.

Till den första etappen kommer kajen och småbåtshamnen att iordningställas och kanalerna, gatorna, parkerna i anslutning till bebyggelsen kommer att byggas ut. För att redan i ett tidigt skede få en god koppling till staden, kommer ett gångstråk längs kajen med en planskild passage under Hamnbron att byggas. Även den södra kajen kommer att rustas upp.

Läs mer om Inre hamnen här >>

Läs mer om Tyréns landskapsarkitekter >>

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}