Tyréns ger nyanlända ingenjörer jobb

2017-05-10 00:00

Speed-dating för att snabbt hitta rätt kompetens

Under hösten 2015 gick Tyréns med i de nationella satsningarna ”Korta vägen” och ”Sverige tillsammans” som syftar till att göra det enklare för nyanlända att etablera sig i Sverige. Hittills har 13 nyanlända fått praktikplats på Tyréns och sex av dem har redan gått vidare till anställningar inom företaget.

Tyréns mål är att rekrytera minst tio nyanlända ingenjörer per år.

- Att hitta jobb i ett nytt land är en viktig nyckel till integration, och vi ser den internationella kompetens och erfarenhet som många nyanlända bidrar med som en fantastisk tillgång. Fler ingenjörer är dessutom nödvändigt om Sverige ska klara att genomföra de bostads- och infrastrukturprojekt som efterfrågas, säger Tyréns vd Ulrika Francke.

Tyréns arbetar med att rekrytera nyanlända ingenjörer i hela Sverige, bland annat genom speed-dating där anställningsbehov snabbt kan matchas med rätt kompetens. I början av maj arrangerade Arbetsförmedlingen i Malmö och Tyréns för andra gången ett mingel för nyanlända byggnadsingenjörer, VVS-ingenjörer och GIS-ingenjörer. Ett tjugotal nyanlända minglade med Tyréns medarbetare och diskuterade CV:n, erfarenheter och möjligheter.

Under minglet berättade konstruktören Mohammad Kassab om sin väg från nyanländ i Sverige till en tjänst på Tyréns. Mohammed är en av två som fick anställning på Tyréns efter det förra minglet i Malmö.

 

Läs om minglet i Malmö i en artikel i Byggindustrin >>

Läs om hur "Korta vägen" blev rätt väg för Zaid >>

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}