Tyréns har undersökt det framtida lokalklimatet i stadsdelen Täby Park

2017-03-28 08:00

Bioclimatic Tool visar hur människor kan komma att uppleva klimatet i den nya stadsdelen

Tyréns har haft i uppdrag att analysera lokalklimatet i det planerade området Täby Park. Med hjälp av verktyget Bioclimatic Tool har man undersökt hur vind- och strålningsklimatet kommer att uppfattas i området.

För att skapa trevliga miljöer utomhus har Täby kommun, JM och Skanska via Täby Park AB, Riksbyggen samt TryggHem med Tyréns hjälp analyserat upplevelsen av vind och solstrålning i Täby park. Verktyget visar hur människor som kommer att vara i Täby park kan komma att uppleva klimatet på platsen.

Tanken är att använda verktyget Bioclimatic Tool i stadsplaneringen genom att analysera var det är bäst att bygga lugna ytor för rekreation på en innergård till exempel. Medan en park där det blåser en del kan användas som fotbollsplan.

– Analysen med Bioclimatic Tool har gett oss ett kvitto på att vi skapar ett område med goda förutsättningar för trevliga offentliga platser med hänsyn till det lokala klimatet. Det ger oss möjlighet att på ett genomtänkt sätt placera olika aktiviteter som uteserveringar, sittplatser och lekplatser där de passar bäst ur klimatsynpunkt, säger Rolf Hoffborn, projektchef, Täby kommun.

Resultatet visualiseras på webben i en interaktiv 3D-viewer där användare kan zooma och snurra på modellen över området. Denna kan också användas som ett dialogverktyg för hur olika ytor kan användas blir det potentiellt också en sätt att involvera många användargrupper – var ska exempelvis kaféer, lekplatser, äldreboenden lokaliseras och varför?

– Det har saknats bra verktyg för att i planeringsprocessen för ny exploatering kunna simulera vindar och upplevt lokalklimat. Med hjälp av Bioclimatic Tool har vi på ett relativt enkelt sätt fått en överblick över situationen och känner oss trygga i att fortsätta vår planering, säger Magnus Lindén, ansvarig för detaljplanearbetet inom Täby Park AB, ett bolag samägt av JM och Skanska.

Genom att utföra en lokalklimatanalys av det planerade området i tidigt skede finns möjlighet upptäcka vilka klimateffekter som är att vänta inom området – både positiva och negativa. I fallet med Täby Park visade analysen att området huvudsakligen kommer få ett gott komfortklimat vilket kommer att påverka generationer av framtida användare.

I den nya stadsdelen Täby Park planeras det för cirka 6 000 bostäder och 4 000-5 000 arbetsplatser. Målet är att bygga en stadsmiljö med liv och rörelse som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. Området ska erbjuda service, kultur, utbildning, offentliga rum, idrott och rekreation.

Mer information om Täby Park finns här >>

Läs mer och se filmen om Bioclimatic Tool >>

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}