Tyréns leder forskningsprojekt inom resurs- och avfallshantering

2017-11-27 11:31

Målet är att ta reda på vilka regler och policyer som fungerar

Tyréns leder ett nytt projekt inom det europeiska Innovationsprogrammet RE:Source. Projektet ska undersöka vad människor känner till om de policyer som gäller för resurs- och avfallshantering inom EU. RE:Source finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

EU har infört en rad nya styrmedel, regelverk och policyer inom resurs- och avfallshantering de senaste 20 åren. Men effekterna har inte analyserats tillräckligt. Tyréns projekt ska bidra till att öka förståelsen för vilka styrmedel som fungerar och vilken påverkan de har.

- Vi tror att det finns mycket att lära genom att lyfta fram nationella och internationella exempel på såväl lyckade som mindre lyckade implementeringar av policyer inom avfall- och resurshantering. Nu ser vi fram emot att ta oss an projektet och vi är stolta över att ha fått förtroendet av RE:Source och Energimyndigheten, säger Håkan Rosqvist, associerad underkonsult inom innovation och hållbarhet på Tyréns i region syd.

Forskningsprojektet heter "Internationell erfarenhetssammanställning av policyimplementering inom resurs- och avfallshantering" och utförs i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och RE:Source genom Gunnar Fredriksson Miljöutredningar. Arbetet startade i oktober 2017 och förväntas gå i mål i april 2018.

Projektet samlar in exempel - välkommen att bidra

- Vi samlar på oss exempel på lyckade och mindre lyckade policyprojekt inom EU. Så om du vet om en intressant internationell policy som vi borde fördjupa oss i är du varmt välkommen att höra av dig, avslutar Håkan Rosqvist.

 

Kontakta Håkan Rosqvist eller Emelie Gyllenbreider på Tyréns för mer information.

Läs mer om RE:Source >>

 

 

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}