Tyréns projekterar nytt parkeringshus i Skellefteå

2017-11-20 08:00

Grön glasfasad och ett öppet träraster i värmebehandlad gran

Ett nytt parkeringshus ska byggas i Skellefteå, längs E4-genomfarten i stadens centrum. Tyréns har på uppdrag av Skellefteå Industrihus stått för projektering inom arkitektur, geoteknik, trafik, landskap och mark/VA. Byggstart är planerad december 2017.

Det nya parkeringshuset byggs i kvarteret Renen och kommer att ha två våningar under jord och tre över jord med plats för 480 bilar samt 80 cyklar. Parkeringshuset kommer att ha två infarter, en för de övre planen med parkering för allmänheten och en för de nedre planen med parkering för de bostäder som byggs i närheten.

Parkeringshuset kommer att på sin ena långsida gränsa mot Viktoriaesplanaden/E4. Den andra långsidan vetter mot en park och tre äldre trähus. Mot väster präglas byggnaden av sin grönskimrande glasfasad. Den veckade glasfasaden gör att ljuset reflekteras och ger ett intressant ljusspel som kommer att förändras alltefter solljusets variationer och tid på dygnet.

– Byggnaden kommer att präglas av sin gröna glasfasad som skapar ett transparent och välkomnande hus samtidigt som det ger parkeringshuset en modern och framtidsinriktad framtoning säger Ove Nilsson, arkitekt på Tyréns.

Sockelvåningen mot trottoarer kläs in i med varmtonade breda träpaneler i hyvlad gran. Parkeringshuset kommer att ha skyltfönster som skapar variation längs gatan och ger möjlighet till exempelvis evenemangsskyltning. Det får även ett indraget mittparti som markerar läget för den tidigare brandgatan i kvarteret. Nu utgör brandgatan huvudentré till husets cykelparkering.

Mot öster och mot den intilliggande parken visar parkeringshuset en annan sida. Här är fasaden helt klädd i ett öppet träraster i värmebehandlad gran. Det ger byggnaden en mjukare framtoning för att möta parken och de gamla byggnaderna i området.

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}