Britta är uppdragsledare

Stora infrastrukturprojekt och varumärkesfrågor

”På Tyréns pratar vi om kompetens, inte om position.”

Sedan Britta Hedman, uppdragsledare för stora infrastrukturuppdrag, rekryterades till Tyréns 2003 har hon inte bara format sin karriär utan också varit med och etablerat varumärket i Västsverige.

Du lockades över till Tyréns 2003 från en stor samhällsbyggnadskoncern av tidigare kollegor. Vad fick dig att nappa?
– Jag fick ett erbjudande att utveckla och ansvara för en järnvägsgrupp, som det hette då. Tyréns hade intressanta uppdrag som jag erbjöds att arbeta med. Det lockade också att komma till ett företag som ägdes av en stiftelse och inte jagade kvartalsrapporter.

Vad kännetecknar Tyréns som arbetsplats?
– Här känner jag mig sedd. Den platta organisationen är en viktig del av Tyréns, det är väldigt nära till cheferna. Vi pratar om kompetensen och projekten, inte om position. Det är en väldigt jämställd arbetsplats. Jämställdhet är en ickefråga. Just nu är det fler tjejer än killar på vårt kontor.

Har du utvecklats under din tid på Tyréns?
– Väldigt mycket! Jag har fått både chansen och förtroendet. Som uppdragansvarig får jag jobba med övergripande projekt där jag behöver alla kompetenser – det tycker jag är roligt. Dessutom har jag fått vara med att etablera varumärket Tyréns här i Västsverige.

Om du tittar framåt. Hur vill du utvecklas vidare?
– Som konsult behöver du alltid olika ben att stå på, det är en föränderlig värld. Jag vill fortsätta som uppdragsansvarig men också utveckla mitt specialistspår, AMA-beskrivningar, och bli bra på entreprendjuridik. Vi går mot att arbeta mer mot entreprenörer och då behöver vi vidareutveckla vårt sätt att arbeta och agera i uppdragen.

Vad bidrar du med på Tyréns?
– När jag började letade jag efter personen som hade arbetat här i 20 år och skulle ge mig stöd. Nu är jag den personen själv som ska ge stöd i, bland annat, vad det innebär att vara konsult.

 

 

Läs mer om Tyréns på vår konsultblogg >>  

Nyfiken? Se om vi har tjänsten för dig >>

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}