Rikard är industridoktorand

Tyréns satsar långsiktigt på forskning

”Att få utbilda sig på betald arbetstid är bättre än att vinna på lotto.”

Att satsa långsiktigt genom forskningsprojekt som kommer samhället till gagn gör Tyréns unikt som företag, tycker industridoktoranden Rikard Öqvist som deltar i forskningsprojektet AKU20.

Du är anställd som industridoktorand inom akustik. Varför sökte du dig till Tyréns?

– Jag upplevde att Tyréns tänker långsiktigt. Idag handlar det ofta om att tjäna så mycket pengar som möjligt och många gånger sker det på bekostnad av människa och miljö. Men jag sökte mig också hit för att det finns möjlighet till personlig utveckling – man tror på mig som medarbetare när man gör en investering i mig, som forskningsprojektet är. Att få utbilda sig inom sin passion, på betald arbetstid, är bättre än att vinna på lotto.

Berätta om forskningsprojektet.

– Om man mäter exakt samma godkända värde i två olika hus kan ljudet upplevas olika i respektive hus trots att man mäter exakt samma decibel. Dagens mätmetod är framtagen för tunga konstruktioner som betong, vilket 90 procent av alla flerbostadshus är byggda av idag. Nu byggs det allt fler hus i lätta konstruktioner, som trähus, vilket medför nya akustiska utmaningar. Steg- och dunsljud hörs mer. Vi söker nya sätt att utvärdera ljudisolering i bostäder så att uppmätt och upplevd ljudisolering stämmer bättre överens.

Vad ser du om tittar framåt i tiden?

– Om vår planet ska klara av att vi bygger bort den globala bostadsbristen måste vi använda förnyelsebara material som trä. Det här är ett forskningsprojekt som ska komma till gagn för hela samhället och som vi gör för att vi vill bygga en bättre värld. Det är skönt att det finns företag som Tyréns som vågar tänka långsiktigt. Akustik är en liten, men ack så viktig kugge i det stora hjulet. Jag tror att det är här jag kommer att göra mest nytta.

 

Läs mer om Tyréns på vår konsultblogg >>  

Nyfiken? Se om vi har tjänsten för dig >>

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}