Monténska palatset

Trapphusrenovering i praktfull miljö

St Paulsgatan 29 på Södermalm i Stockholm är adressen till ett stadspalats från 1880-talet med paradvåningar i tre plan samt kontor i bottenplan. Byggnaden har ett praktfullt trapphus för herrskapet och ett enklare för husfolket. Gårdshuset är en före detta tvålfabrik förvandlad till bostäder.

Monténska palatset uppfördes år 1883 av firman Lars Montén & Co. Byggnaden innehåller några av tidens mest praktfulla och välbevarade interiörer. Det högklassiga och välbevarade trapphuset bidrog till att motivera en byggnadsminnesförklaring av fastigheten, en process där Tyréns har medverkat.

Under 2008 restaurerades det tidstypiskt påkostade trapphuset med bidrag som gjorts möjliga med hjälp av byggnadsminnesförklaringen. De fantastiska dekormålade taken konserverades. Den omfattande dekormålningen på väggarna rekonstruerades enligt noggranna framskrapningar. Nya passande belysningsarmaturer togs fram och störande installationer avlägsnades. Även de rutmönstrade marmorgolven restaurerades.

Tyréns har projekterat restaureringen och fungerat som teknisk och antikvarisk kontrollant under entreprenaden. Under 2010 och 2011 har arbetena fortsatt med det mindre trapphuset, samt balkonger, fönster och portar.

Beställare: Stadsmuren Förvaltning AB

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}