Maskinsäkerhet och CE-märkning

Maskinsäkerhet och CE-märkning

Arbetar du med maskiner och är du medveten om de risker som finns? Har du koll på vilka regler som gäller för maskiner och CE-märkning? Tyréns hjälper dig att uppfylla kraven i maskindirektivet.

EUs maskindirektiv 2006/42/EC och svenska föreskrifter ställer krav på dig som tillverkare att riskbedöma och CE-märka dina maskiner. Vi på Tyréns har lång erfarenhet av maskinsäkerhet och arbetar med uppdrag inom CE- märkning och riskbedömning utifrån maskindirektivets krav. Den som tillverkar, brukar, köper, bygger om eller flyttar en maskin, är ansvarig för att den kan användas på ett säkert sätt och Tyréns har kompetensen och rutinerna för att säkerställa detta.

Vi gör nulägesanalyser av din verksamhet, hjälper dig med riskanalysen och utför CE- märkning av maskiner och maskinlinjer. Vi kan utföra alla typer av uppdrag som omfattar delar av eller hela CE- märkningsprocessen.

Vi hjälper er även att utarbeta rutiner och instruktioner för att tydliggöra ansvarsfördelning och befogenheter gällande maskinsäkerhet och arbetsmiljö i er verksamhet.

Tyréns erbjuder tjänster inom maskinsäkerhet som täcker hela CE-märkningsprocessen. Vid inköp, ombyggnation, uppgradering av maskinlinjer, delmaskiner eller hela anläggningar hjälper Tyréns dig att uppfylla gällande lagkrav. Tyréns har erfarenhet från såväl stora som små sammanhang och vi är med i utvecklingen av säkrare maskiner/anläggningar och arbetsplatser.

Vi kan hjälpa er med:
• Nulägesanalys
• Riskanalys
• Maskinstyrning
• Konstruktion
• Inköp av maskiner
• Ombyggnation av maskiner och sammansättning av maskiner
• Teknisk dokumentation
• Ny fabrik eller anläggning
• Övriga tjänster, utbildning, projektledning, ramavtal

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}