Fotgängaren i fokus

Fotgängaren i fokus

Att tänka sig in i fotgängarens perspektiv vid stads- och trafikplaneringen ger kraft och kvalitet.

Att få fler att gå bidrar också till en bättre folkhälsa och attraktivare städer med mindre biltrafik.  Dessutom är fotgängaren en trygghetsbärare som ger liv och puls.Argumenten för att satsa på bättre förhållanden för fotgängare är många. Tyréns arbetar i flera former med att förbättra fotgängarnas villkor. Ibland som rena trafikprojekt, men ofta som en del i en större helhet

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}