Kollektivtrafik i alla lägen

Framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet

Kollektivtrafiken är en nödvändig och en naturlig del av trafikförsörjningen i den moderna staden inte minst från miljösynpunkt. Här ställs krav på utformning av gator och vägar för en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet. På Tyréns har vi goda kunskaper i nätanalyser, utformning av bussangöring och resecentrum.

Tyréns har lång erfarenhet av planering och projektering av kollektivtrafik, både på väg, spår och i knutpunkter. Kollektivtrafiken är en nödvändig och en naturlig del av trafikförsörjningen i den moderna staden inte minst från miljösynpunkt. Här ställs krav på utformning av gator, vägar och spår för en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet. Det krävs också nya attraktiva bytespunkter.

Vi utför såväl stora som små uppdrag inom området. Uppdragen har varit allt från tidig stråkplanering och analysarbeten av kollektivtrafiknät till detaljprojektering av korsningar, hållplatser och resecentrum. Med såväl nationell som internationell inspiration tillsammans med Tyréns samlade kompetens har vi ett helhetsperspektiv inom kollektivtrafikområdet.

Exempel på tjänster inom kollektivtrafik:

  • Linjenätsutredningar
  • Detaljprojektering av korsningar, hållplatser och resecentrum
  • Framkomlighetsutredningar - trimningsåtgärder samt större strategiska åtgärder
  • Hållplatsinventering
  • GIS-analyser gällande kollektivtrafik
  • Spårväg - utformning och utredning
  • Resandeprognoser
  • Kampanjer för ökat kollektivtrafikresande
  • Järnvägsplaner
  • Samhällsekonomiska beräkningar av kollektivtrafikåtgärder
{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}