Utformning av attraktiva livsmiljöer

Hållbara trafiksystem ger attraktiva livsmiljöer

På Tyréns är vi vana att arbeta med stadsförnyelse och nyexploatering tillsammans med arkitekter och landskapsarkitekter. Vi har uppdrag i olika skeden; idéskisser och parallella uppdrag, förankring och programsamråd samt fysisk utformning inför detaljplanläggning.

Vi utför uppdrag åt både kommuner, entreprenörer, fastighetsbolag, arkitekter och landskapsarkitekter. Med en bred kompetens kan vi erbjuda processtöd och rådgivning i allt från planering och utformning av olika projekt till genomförande och implementering av projekten.

 

Det här är exempel på våra tjänster inom stadsförnyelse och nyexploatering:

  • Fysisk utformning av trafik- och stadsmiljöer
  • Trafikstöd i parallella uppdrag, detaljplaner & bygglov
  • Processtöd vid planering och förankring
  • Rådgivning vid genomförande och implementering
{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}