Hållbarhet på Tyréns

Tyréns arbete för samhällsansvar

Vårt mål är att skapa hållbara värden i alla våra samhällsuppdrag. Tyréns medarbetare utvecklar långsiktiga lösningar och levererar hållbarhetstjänster i våra uppdrag. Tillsammans med våra kunder identifierar vi lösningar som är hållbara ur såväl ett ekonomiskt som ekologiskt och socialt perspektiv.

För att leva som vi lär bedriver vi också ett ambitiöst internt hållbarhetsarbete som redovisas i Tyréns hållbarhetsredovisning enligt kraven för GRI4, Global Reporting Initiative. De krav vi ställer på oss själva förs vidare till våra underkonsulter och leverantörer genom vårt ledningssystem samt policydokument. Kartläggning genomförs regelbundet utifrån den vägledande ISO-standarden ISO 26000:2010, som är vårt verktyg för att redovisa vår organisations hållbarhetsarbete. Den visar att vi lever upp till standardens krav för de fem kärnområden som är relevanta för Tyréns verksamhet. De kärnområdena är: verksamhetsstyrning, arbetsförhållanden, miljö, goda verksamhetsmetoder och konsumentfrågor.


Egna tuffa miljömål

För att vara föregångare har vi satt egna tuffa miljömål för att minska Tyréns CO2-belastning. Vårt långsiktiga miljömål till 2018 är att koldioxidutsläppen ska minska med 30 procent i förhållande till 2009 års nivå. Vi arbetar även aktivt med klimatkompensation. För att kompensera Tyréns årliga utsläpp under ett år krävs cirka 2 hektar regnskog. Genom årliga stöd till Barnens Regnskog har Tyréns bidragit till att återskapa hundratals hektar regnskog i Costa Rica.

Vi stödjer även SOS Barnbyar där vi har bidragit till barnbyn Brovary i Ukraina. Engagerade medarbetare på Tyréns driver WASSUP, Water and Sanitation Support, en fristående ideell förening bildad av anställda. Tyréns ledning stödjer WASSUP och dubblerar medarbetarnas insatser. 


Rekrytering av nyanlända ingenjörer

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen för att få tips om nyanlända arbetssökanden. Målet är att rekrytera minst 10 personer per år och vi söker främst miljöingenjörer, landskapsarkitekter, VA-projektörer, ingenjörer inom samhällsbyggnad, konstruktörer samt väg- och markprojektörer. De nationella samarbeten vi deltar i kallas ”Korta vägen” och ”Sverige tillsammans”.

Läs om Zaid Halool som fick jobb på Tyréns efter tre månaders praktik >>Fokus på jämställdhet

Tyréns arbetar brett för att öka jämställdheten. Det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare med flexibla arbetstider och bra utvecklingsmöjligheter. Det handlar också om att ha ett tydligt fokus på att rekrytera för en mer jämn könsfördelning och en större mångfald. 39 procent av medarbetarna på Tyréns är kvinnor och andelen chefer som är kvinnor är 35 procent. Tyréns bolagsstyrelse består av hälften män och hälften kvinnor. Det långsiktiga målet är att vi ska vara en helt jämställd arbetsplats. 

 

 

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}