Tidningen Innovation

Tidningen Innovation visar utvecklingen

I tidningen Innovation visar Tyréns upp ett urval av de samarbeten, aktuella FoU-projekt och doktorandstudier som är på gång just nu. Vi vill synliggöra det viktiga utvecklingsarbete som genomförs på Tyréns och tillsammans med våra partners. Vi vill visa hur Sven Tyréns Stiftelse bidrar genom att återinvestera Tyréns vinster i projekt för att ta fram mer kunskap i den världen vi verkar i.

Här kan du läsa tidningen Innovation som bläddringsbar pdf

Just nu pågår ett trettiotal projekt inom ramen för Tyréns forsknings- och utvecklingsarbete. Sven Tyréns Stiftelse finan­sierar också ett antal industridoktorander och professurer. En del av allt detta presente­ras i tidningen Innovation. 

Där kan du bland annat läsa om verktygslådan som gör det möjligt för stadsutvecklare och arkitekter att planera bort vindstråk och blåshål och om hur Kirunas stadsflytt öppnar upp för nya lösningar med hållbara och attraktiva lågenergihus i kalla klimat.

Vi berättar också om hur BIM och Internet of Things kan kopplas samman så att man får fastigheter som förvaltar sig själva och om smarta broar som förmedlar information för tillståndsbedömningar och underhåll. Andra intressanta projekt visar hur avfallsanläggningar och fritidsanläggningar kan samsas på stadens ytor och hur tystare spår kan göra resan mer angenäm.

– Våra kunder får del av resultaten från våra utvecklingsprojekt. Oftast vet de inte om det. Däremot tror jag att de flesta märker att vi har ett starkt forsknings- och utvecklingsfokus. Den ägarform vi har gör att vi kan tänka långsiktigt. Det sitter lite i generna, säger Birgitta Olofsson, FoU-ansvarig på Tyréns.

Sven Tyrén var en nyfiken människa. Den stiftelse som bär hans namn ger idag Tyréns medarbetare möjlighet att utveckla nya avancerade konstruktioner, effektivare arbetssätt, lösningar för klimat, miljö och hälsa samt smartare sätt att bedriva drift och underhåll med mera.

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}