Nyheter
31 augusti 2023

Tyréns utreder och projekterar ny spårlösning på Stockholms Centralstation

Tyrens har fått i uppdrag av Trafikverket att utreda, bistå med teknisk kunskap och projektera en ombyggnation med ny spårlösning på Stockholms Centralstation. Arbetet förväntas pågå till 2025 och kommer vara ett av Tyréns mest komplexa pågående uppdrag.

Kapacitetstaket har uppnåtts i kritiska delar av järnvägsanläggningen i Stockholmsregionen. Stockholms Centralstations spårområde ska därför byggas om för att öka kapaciteten för fler och längre tåg, förbättra miljöerna för en ökning av resenärer samt att förbättra uppställning och service av persontåg.

Tyréns uppdrag innebär att ta fram genomförandebeskrivningar, riskanalyser, underlag till nationell plan, systemspecifikationer samt systemhandling.   

Spårområde Stockholm Central. Fotomontage: Jernhusen

- Jag är stolt över att Tyréns har fått förtroendet att genomföra detta viktiga uppdrag i ett projekt med mycket komplexa tekniska utmaningar, som kräver samordning av ett stort antal intressenter, teknikområden och samverkande system. Det är avgörande för resultatet att vi gör det på ett innovativt och hållbart sätt för att möta ett ökat tågresande i hela Sverige, säger Camilla Engel, affärschef Väg och Järnväg på Tyréns.

Med en betydande andel av Sveriges järnvägstrafik och godstransporter som passerar genom stationen, har detta projekt en omfattande inverkan som sträcker sig långt bortom Stockholms gränser. En ökning med 50 procent av resande förutspås fram till 2045, och Trafikverkets föreslagna spår- och plattformslayout kommer att fördubbla stationens kapacitet för resenärer.