Wall of Innovation

Destination 2030

Destination 2030 hjälper dig att förvalta och utveckla en plats så att den är minst lika attraktiv för kommande generationer.

Laddar

I dag är det vanligt att destinationer arbetar händelsestyrt med hållbarhet. Det här vill vi ändra på. Med vår kunskap inom samhällsbyggnad så kan vi bidra med att samla insikter kring destinationernas utmaningar och möjligheter. Men också ge stöd i strategiarbetet och i själva genomförandet av aktiviteter. Med Destination 2030 arbetar vi systematiskt med hållbar turism anpassat till din destinations behov. 

Destination 2030 har hämtat inspiration från Unescos verktygslåda för hållbar turism. Det är en internationellt etablerad modell med olika steg som ger riktning i hållbarhetsarbetet. 

Hör av dig om du vill veta mer om Destination 2030 och vad Tyréns kan erbjuda just din destination.

Testa din destination på några minuter
Ta några minuter för att svara på 11 frågor och få en fingervisning om din destinations utmaningar och styrkor. Här kan du testa din destination.