Wall of Innovation

Lägesväljaren

Lägesväljaren är ett digitalt verktyg som hjälper bostadsutvecklare att hitta unika lägen för sin specifika produkt och målgrupp.

Laddar

En plats urbana kvalitéer brukar ofta mätas i befolkningstäthet, men i själva verket är platsens koppling till andra platser som utgör dess styrka. En plats med hög konnektivitet, har sitt eget innehåll, och är kopplad till attraktiviteten hos andra platser. Lägesväljaren är ett verktyg som klassificerar och rangordnar olika områden och som kan användas som underlag för beslut om exploatering.