Ambulansstation Berglunda

Region Örebro län behövde en ny ambulansstation då såväl ambulansuppdrag och invånarantal årligen ökat i länet. Den nya ambulansstationens placering ska förkorta utryckningstiderna i västra Närke då bilarna inte längre behöver åka genom stan. Tyréns är konstruktör, kontrollansvarig och besiktningsman i uppdraget.

Placeringen är strategisk kopplat till förändring av trafikmiljön i centrala Örebro och nybyggnationen söder om staden. Den nya byggnaden inrymmer garage och tvätthall, kontor, övernattningsrum gymnastik-och utbildningshall.

Tyréns har ritat konstruktionslösningar för pålad grund och byggnadstekniska detaljer och även varit kontrollansvarig enligt PBL samt besiktningsman bygg. Nybyggnationen omfattar 2267 kvm i ett hus om tre våningar och beräknas stå färdig april 2022.

Bild: Sweco Sverige, som även var arkitekter i projektet

Beställare: Brixly AB

Byggherre: Region Örebro län