Hållbarhet driver utvecklingen av digital tvilling hos Örebrobostäder

Örebro har en vision om en hållbar stad – och som en del i en hållbar utveckling ingår att dra nytta av digitala lösningar. Uppkopplade byggnader kan bli mer resurseffektiva och erbjuda tjänster som förenklar livet för de boende.

Tyréns hjälper bostadsbolaget Örebrobostäder (ÖBO) att skapa digitala tvillingar av sina fastigheter. En digital tvilling är en virtuell motsvarighet av ett fysiskt objekt, i det här fallet, en byggnad. En av poängerna är att kunna samla all aktuell fastighetsinformation på en och samma plats samt att kunna testa olika scenarion och anpassningar i den virtuella modellen. En fullt utvecklad digital tvilling lär sig av data från den fysiska byggnaden och skickar därefter ut styrdata som optimerar olika flöden.

"Framtidens städer måste utvecklas och byggas hållbart och med hjälp av ny modern teknik och nya tankesätt kan vi ta oss en bra bit på vägen"

Läs mer hos Örebrobostäder

ÖBO gav Tyréns uppdraget att ta fram en strukturerad kravställning för digitala arbetssätt och leveranser, en BIM-manual, som skapar tydliga hållbara värden för verksamheten, hyresgästerna och staden. Kravställningen ska användas vid upphandling av konsulter och entreprenörer samt för styrning av projekt i olika skeden, i syfte att säkra validerad data för olika arbetsmoment i projekt samt för förvaltningsprocesserna. Kravställningen är utformad på ett sådant sätt att ÖBO är förberedda för att utveckla sin verksamhet vidare med digitala tvillingar.
I nära samarbete med kunden, och genom workshops och intervjuer, har Tyréns kartlagt informationsstrukturer och skapat riktlinjer för kvalitetssäkrad informationshantering och hållbar värdeutveckling. Med robust informationsstruktur på plats kan ÖBO nu optimera sin egen verksamhet och utveckla nya hållbara värden för sina hyresgäster och staden utifrån sina digitala tvillingar.


Beställare: ÖBO, Örebrobostäder