Skellefteå Bryggeri

Byggnaderna ligger på norra älvstranden I Skellefteå centrum. Den ena byggnaden inrymmer Skellefteå Bryggeri – ett mikrobryggeri för öl. Den andra nattklubb och café.

Husen är utformade med enkla pulpettak som tar ned höjdskalan mot parksidan i söder. Det utskjutande taken mot söder fungerar som solskärm och vill ger byggnaderna en lätthet och karaktär av paviljonger. Ventilationshuvarna på taket har samlats till byggnadernas ytterhörn mot norr och har formats som stiliserade träskorstenar.

Ytterväggar och takkonstruktion är utförda i trä. Fasadens glaspartier och stora skjutluckor med rustika detaljer i galvaniserat stål vill föra tankarna till äldre trämagasin som tidigare låg längs Skellefte älv.

Nominerat till Sveriges Arkitekter Övre Norrlands arkitekturpris. 

Ansvarig arkiktekt: Ove Nilsson

Uppdragsnamn: Skellefteå Bryggeri/Brygg CC

Beställare: Repay Invest Fastigheter

Fasadens glaspartier och stora skjutluckor med rustika detaljer i galvaniserat stål vill föra tankarna till äldre trämagasin som tidigare låg längs Skellefte älv.