Specialisttandvård i Skövde

Byggnaden samlar sjukhusets lokaler för folktandvårdens och sjukhusets specialister inom käkkirurgi. I den nya byggnaden på cirka 8500 kvadratmeter har förutom tandvårdens specialister även ögonundersökning och operation samt reumatologen med provtagning samlats under samma tak.

Huset är utformat för att ge ett ljust och välkomnande uttryck såväl utvändigt som invändigt. Det omsluter en generös kvadratisk gård med plats för både utekonferens och paus.

Miljömålen har varit höga och ett stort fokus har varit att byggnaden ska vara energisnål. Lokaler och teknik stödjer ett kreativt aktivitetsbaserat arbetssätt.