Lokal marknadsanalys för bostäder

Tyréns erbjuder tjänsten marknadsanalys som utgör beslutsunderlag vid bostadsproduktion av hyresrätter, äganderätter och bostadsrätter. Analysen kan göras i olika delar av projektets process - vid markförvärv, markanvisning, vid projektutformning och inför strategiska inriktningsbeslut så som vid säljstart för att hitta rätt prisnivå och prisdifferentiering.

Analysen har sin grund i ortsprismetoden och Tyréns lägger stor vikt vid evidensbaserad marknadsvärdering av den geografiska platsen. I analysen tas data fram för demografi och socioekonomi i närområdet. Köparnas eller hyrestagarnas beteende på bostadsmarknaden i närområdet analyseras med hjälp hedonisk prissättningsteori och matematisk-statistiskt metod. Närliggande och relevant nyproduktion analyseras utifrån prisnivå, försäljningstid och projektets inriktning.

När det är möjligt gör Tyréns platsbesök och intervjuar ofta mäklare för att få den lokala förankringen och ”känslan på marknaden”. Tyréns strävar efter att alltid leverera analys, slutsats och rekommendation och inte bara ett statistikunderlag. Vi kopplar gärna på utredningar gällande exempelvis betalningsvilja för olika kvalitéer, parkeringsbehov samt analys och processledning gällande lokaler i bottenvåning för att nämna några.