Kalender

Att lyckas med innovativ samhällsutveckling

Vi bjuder in till ett webbinarium där Dr. Mia Wahlström berättar om resultat från FoU-projektet Urban Trends & Innovations. Studien har bland annat identifierat framgångsfaktorer för att lyckas med innovativa samhällsutvecklingsprojekt. Ett framgångsrikt exempel är Örebros kommunala fastighetsbolag som har digitaliserat nästan hela sitt fastighetsbestånd. Jesper Hedlund, utvecklingsledare digitalisering på Örebroporten AB kommer att berätta mer om deras arbete.

Fastighetsbranschen är en viktig pusselbit för att skapa hållbara städer och samhällen. Fastighetsbeståndet är en stor källa till möjlig energi- och resursbesparing samtidigt som innovationer i den byggda miljön kan skapa bättre förutsättningar för klimatanpassning och bättre livsmiljöer för människor.

Innovation och digitalisering inom fastighetssektorn är därför en nyckel till hållbara städer och samhällen, bland annat genom utveckling av digitala kopior av fastigheter - digitala tvillingar.

Digitalisering inom fastighetssektorn - digitala tvillingar Örebroporten AB

Örebroporten har skapat digitala tvillingar till nästan hela sitt fastighetsbestånd. De arbetar aktivt för att hela organisationen ska förstå vitsen med och bidra till utvecklingen samt har medverkat i forskning för att ta fram en ny generation digital tvilling.

Webbinariet kommer inte att fokusera på tekniken - även om den kan vara nog så spännande - utan vi kommer att diskutera hur man leder en organisation med relativt låg digital mognad mot förändring.

Webbinariet gästas av Jesper Hedlund, utvecklingsledare digitalisering, Örebroporten AB – Jesper brinner för att alla i organisationen ska vara medproducenter i digitaliseringsprocessen. Samtalet leds av Anna Frankzén Starrin, Trend och omvärldsanalytiker samt professionell moderator.

Välkommen torsdag 28 oktober kl. 12.00-13.00. Anmäl dig här >>
Anmäl dig senast 26 oktober. Länk skickas ut dagen innan eventet.

Läs mer om Urban Trends & Innovations