Kalender

Business Arena Stockholm

Business Arena är norra Europas ledande mötesplats för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Tyréns medverkar med monter på Business Arena i Umeå, Göteborg och Malmö på våren, i Almedalen på sommaren och i Stockholm på hösten.

Business Arena har kommit att bli den ledande mötesplatsen för den svenska fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Som besökare på Business Arena kan du välja mellan ett flertal seminarier med koppling till fastigheter. Business Arena arrangeras i Umeå, Göteborg och Malmö på våren, under Almedalsveckan och i Stockholm på hösten.

De primära målgrupperna är investerare och finansiärer, fastighetsägare och fastighetsutvecklare, kommun- och regionföreträdare, samhällsbyggare och samhällsutvecklare, politiker och tjänstemän samt konsulter, rådgivare och arkitekter.


Framtiden spelar roll. Tillsammans med våra kunder hittar vi lösningar för en bättre morgondag.
Kom och tanka idéer i Tyréns monter på Business Arena:

i Umeå den 14 februari på Umeå Folkets Hus
i Malmö den 2 april på Clarion Hotel & Congress Malmö Live
i Göteborg den 16 maj på Svenska Mässan
i Almedalen v.27 på Burmeister i Visby
i Stockholm den 18-19 september på Stockholm Waterfront Congress

För mer information om program och anmälan:
http://www.businessarena.nu/arenor/stockholm/