Kalender

Business Arena Norr

Business Arena Norr blir en digital mötesplats i år och Tyréns medverkar med en monter där du kan chatta med någon av våra experter inom samhällsbyggnad. 

Programinnehållet kommer att koncentreras och på ett attraktivt sätt anpassas till digitala förhållanden. Det kommer att finnas en digital utställning samt mötes- och diskussionsmöjligheter på plats bland annat i form av kvalitativa rundabordssamtal.

Tyréns deltar som partner och kommer att ha en digital monter.

Business Arena Norr kommer även att bjuda på spännande nyheter i form av rundabordssamtal med Mattias A. Klums arbete mot klimatförändringar.

Läs mer om Business Arena Norr