Den komplexa avfallshanteringen

Startdatum: 2017-08-29
Slutdatum: 2017-08-29

Att planera för en fungerande avfallshantering är ofta mer komplext än man tror. Frågor om vilka insamlingslösningar som är lämpliga och hur ett bra soprum ska utformas för att skapa bra förutsättningar för utsortering är viktiga att ta med tidigt i den fysiska planeringen. Även att beakta sophämtarnas arbetsmiljö är en viktig del – men hur ser den egentligen ut? Dessa frågor kommer att diskuteras på det andra frukostseminariet i vår serie om avfall i fysisk planering.

Så här är sophämtarnas arbetsmiljö
Stora förbättringar har gjorts de senaste decennierna vad gäller sophämtarnas arbetsmiljö, men på många håll finns det fortfarande brister. Men vilka är då de största utmaningarna och var ligger egentligen ansvaret för sophämtarnas arbetsmiljö? Jan Furumo och Lovisa Wassbäck berättar om sina erfarenheter, bland annat från det branschgemensamma projektet ”Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar”.

Vikten av avfallsutredningar
"Behövs verkligen en avfallsutredning på detaljplanenivå? - Det är ju bara sopor!" Emma Holmlund lyfter problematiken kring att skapa en fungerande avfallshantering i bostadskvarter och pratar om vad målet med avfallshanteringen i huset och kvarteret egentligen är och hur det kan uppnås. Emma kommer också prata kring hur samsyn och tidig planering kan uppnås genom en samordnande utredning som ser till att alla aspekter ses över.

Uppåt i avfallstrappan med rätt insamlingssystem
Många kommuner vill erbjuda sina invånare en ökad service i form av källsortering närmare hushållen och därmed bland annat klättra uppåt i EU:s avfallshierarki. Emelie Gyllenbreider presenterar resultatet från sitt examensarbete där fyra olika insamlingssystem jämförts utifrån aspekterna miljö och ekonomi.

När: Tisdag den 29 augusti kl 8-9 (frukost serveras från kl 7.30).
Var: Tyréns, allrummet på plan 0.
Adress: Peter Myndes Backe 16
Vem: Det här seminariet riktar sig till kommuner, byggherrar och fastighetsägare. Hur: Anmäl dig senast den 22 augusti till malin.soderlund@tyrens.se. Ange eventuell specialkost vid anmälan.

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}