Kalender
31 januari 2020

Frukostseminarium - Hållbarhet från plan till resultat

Urbanisering är en global trend som i allt högre grad skapar miljömässiga och sociala utmaningar. Städerna står idag för 75 % av världens energianvändning, 70 % av de globala koldioxidutsläppen och växande sociala problem. Tyréns delar med sig av en frukostbuffé av konkreta exemplen på hur man går från plan till resultat i hållbarhet.

Under morgonen gästas vi av:
Per Löfgren, hållbarhetschef på Tyréns, berättar om utmaningarna som gör att visionerna om en hållbar stadsutveckling ofta inte resulterar i hållbarhet och om varför ambitionerna många gånger successivt sänks ju längre fram i stadsutvecklingsprocessen man kommer. Frågan är hur vi kan tackla problemen och påskynda den hållbara stadsutvecklingen?

Evelina Johansson, processledare och hållbarhetsstrateg på Älvstranden Utveckling AB, berättar om hur man går från separata hållbarhetsmål och detaljerad kravställning till målstyrning, hållbarhet i ryggraden hos alla inblandade. Hon berättar också om några praktiska resultat och personliga ”do’s and don’ts.

Angelica Lindblad, franchiseledare på Vägen ut! kooperativen, berättar om hur socialt företagande kan vara en väg från bidragstagande till företagande för människor som står långt från arbetsmarknaden. Vägen ut! kooperativen är Sveriges största franchisekedja av sociala företag, huvudsakligen inriktade på att sälja miljövänliga produkter och tjänster.

Datum: Fredag 31 januari.
07.30-08.00 drop-in för frukost.
08.00-09.00 seminarium.
Plats: Tyréns, Lilla Badhusgatan 2, Göteborg.

09.00-10.00. Nytt! För den som vill - rundabordssamtal. För att möjliggöra erfarenhetsutbyte och fortsatt samtal gäster emellan. Rundabordssamtalet inleds med att Angelica Lindblad från Vägen ut! kooperativen berättar om hur FN:s globala mål för hållbar utveckling används vid uppföljning av verksamheten.

PS! Det går bra att du anmäler dig utan att ta del av frukosten.

Sista anmälningsdag är 28 januari. Anmäl dig här >>

Varmt välkommen!