Kalender

Frukostseminarium på Tyréns

Välkommen på frukostinspiration hos Tyréns tillsammans med Skanska, Wallenstam, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen.

Stadsutvecklingsmöjligheterna i Göteborg och centralt i våra städer är stora. Nu finns möjligheter att återuppta ytor som tidigare varit vikta åt infrastruktur och istället bygga staden där människan står i fokus.

I Gullbergsvass pågår ett av stadens största stadsomvandlingsprojekt. En möjliggörare för omvandlingen är nedgrävningen av E45 från Götatunneln till Gullbergsmotet i kombination med överdäckningar. Nedgrävningen innebär stora möjligheter men också komplexa utmaningar. Tyréns tillsammans med involverade parter bjuder på värdefulla insikter i projektet.Datum: 1 februari, 2019
Kl.07.30-08.00 drop-in för frukost
Kl.08.00-09.00 seminarium: Tyréns tillsammans med Skanska, Wallenstam, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen.
Var: Tyréns, Lilla Badhusgatan 2, Göteborg

PS! Det går bra att anmäla sig utan att ta del av frukosten.

Anmäl dig här >>

Sista anmälningsdag är 29 januari.