Kalender

Frukostseminarium: Stadens själ i teori och praktik

Det är själen som definierar staden. Mia Wahlström är teknologie doktor och konsult på Tyréns. Hon har forskat i vad som gör städer attraktiva. Med avstamp i Mia Wahlströms forskning kommer vi prata om vad som i praktiken gör en stad attraktiv. Vi kommer fånga upp känslor som tillhörighet, stolthet och upplevelser av konst och symboler som är kopplade till stadens själ.

Välkommen att ta del av ett spännande samtal om städers identitet och framtid.

Datum: Fredag 20 september

Kl.07.30-08.00 drop-in för frukost
Kl.08.00-09.00 seminarium
Plats: Tyréns, Lilla Badhusgatan 2, Göteborg

PS! Det går bra att anmäla sig utan att ta del av frukosten.

Anmäl dig här >>
Sista anmälningsdag är 17 september.

Lyssna på Mia Wahlström samtal med Christer Abrahamsson i vår podcast >>