Välkommen på frukostseminarium hos Tyréns

Startdatum: 2018-11-15
Slutdatum: 2018-11-15

Gångbar stad - planera för gående och vistelse

Vi bygger allt trängre och trycket på våra offentliga ytor ökar. Våra gaturum utvecklas från rationella platser för transport och handel till urbana vardagsrum med fokus på upplevelser. Hur kan vi anpassa våra arbetssätt för att utveckla stadsmiljön nu när förutsättningarna i staden förändras?

Vi vill bjuda in dig till en diskussion om hur vi kan hitta nya arbetssätt för att utveckla en stad där människor trivs och vill vistas. En stad där det är fokus på gång- och cykel samtidigt som vi ser till att få med alla nödvändiga trafikfunktioner och viktiga anpassningar av gatorna för till exempel vistelse och fördröjning av dagvatten. När städerna förändras i snabb takt får vi ändrade krav och förutsättningar och då behöver vi även förändra hur vi arbetar.

Välkommen till ett frukostseminarium där landskapsarkitekt Liselott Luhr och trafikplanerare Åsa Lilja delar med sig av sina erfarenheter och ger konkreta exempel på projekt där målet är att planera för gång och vistelse. Du kommer bland annat få höra bakgrunden till sommargågatorna i Stockholm.

Datum: 15 november 2018

Tid: Drop-in för frukost mellan kl.07.30-08.00,
Kl.08.00-09.15 Föredrag och diskussion med Liselott Luhr och Åsa Lilja, Tyréns

Plats: Tyréns, Peter Myndes backe 16, Stockholm

Ta gärna med någon eller några av dina kollegor - anmäl även dem via registeringslänken.

Anmäl dig via registeringlänk här >>

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}