Kalender
23 oktober 2019

Invigning av Tyréns nya kontor i Härnösand

Tyréns växer även i Härnösand . Vi har bytt lokaler då vi blivit för trångbodda och för att fira detta bjuder vi in till en intressant eftermiddag i våra nya lokaler på Köpmangatan 13b.

Två av Tyréns mest efterfrågade föreläsare gästar oss under eftermiddagen och kommer att hålla följande föredrag:

Vad är stadens själ och hur skapar vi socialt hållbara och attraktiva livsmiljöer?
Mia Wahlström, Tekn Dr i Samhällsplanering, har lång erfarenhet av analyser, strategier och processer i tidiga skeden, främst när det gäller stadsutveckling och utredningar till kommuner och aktörer på fastighetsmarknaden. Mia arbetar på Tyréns men forskar även på deltid vid M-i-City Centre i Nederländerna. Hennes avhandling handlar om Städers attraktivitet och själ.

Hur hanterar vi ökade flöden och underdimensionerade ledningsnät för en framtida hållbar planering?
Gunnar Svensson har arbetat i 25 år med planeringsfrågor inom områdena vatten och miljö. Idag arbetar han som uppdragsledare eller specialist/expert med utredningar främst kopplade till övergripande kommunala VA-planer och dagvattenplaner med inriktning på åtgärder mot översvämningar. Gunnar har anlitats som föredragshållare i ämnena översvämningsrisker i tätorter och kommunal översvämningsplanering på flertalet seminarier runt om i landet arrangerade av bl a Länsstyrelser, Kommunförbund, Svenskt Vatten och Vattenvårdsförbund.

När: Onsdag den 23:e oktober, kl 14:00-16:00
Plats: Tyréns kontor, Köpmangatan 13b
Anmälan: Följ denna länk för att komma till anmälan>>

Senaste anmälningsdatum är onsdag den 16 oktober så anmäl dig gärna direkt!