Kalender

Träffa oss på LAVA

Vi ser fram emot att träffa många studenter när KTH bjuder in till årets största arbetsmarknadsdag för samhällsbyggarbranschen. Välkommen till vår monter!

När samhällsbyggnadssektionen på KTH bjuder in till arbetsmarknadsdag samlas över 100 företag och organisationer.

Lava ger studenter möjlighet att komma i kontakt med företag inom bygg-, fastighets-, arkitekt- och finansbranschen. Fokus för mässan är att skapa forum för kontakt mellan framtida arbetsgivare och studenter. Lava samlar entreprenörer, fastighetsbolag, konsultföretag, arkitektkontor, banker samt representanter från statliga och kommunala bolag. Både internationellt ledande och mindre lokala företag bjuds in.

Bland besökarna finns blivande civilingenjörer från Samhällsbyggnadsprogrammet och Arkitekturprogrammet, blivande högskoleingenjörer från Byggteknik och Design samt studenter från kandidatprogrammen Fastighet och Finans samt Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling. Dessutom är Lava öppen för alla och besöks även av andra studenter på KTH.

Läs mer om LAVA på KTHs webbplats >>