Kalender

Metropolis: by LIGHT i Malmö

Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad, anordnar för fjärde gången ljusarrangemanget: by LIGHT. Målet är att hitta nya innovativa och kreativa lösningar för ljussättning och belysning av stadsmiljön.

Ljusarrangemanget kommer att bestå delarna Stadens ljus, Konstens ljus, Sättet ljus, Trevande ljus samt konferenser. Det kommer att finnas 44 ljusinstallationer runt Malmö Live, Malmöhus Slott och Gamla väster i Malmö där vi på Tyréns är ansvariga för två av ljusinstallationerna.

Läs mer här >>

Ansvariga på Tyréns är Lars Malmberg och Robin Persson i samarbete med Ateljé Lyktan och WSP.