Kalender

Minska byggavfallet med Scrap

Inspelat webbinarium där Tyréns experter Sofie Jansson och Rebecca Larsson berättar om Scrap – ett webbverktyg för prognostisering, uppföljning och åtgärdsförslag för avfall i byggprojekt. 

Med Scrap får du automatiskt löpande prognoser av mängden byggavfall. Prognoserna baseras på hur stora avfallsmängder projektet har genererat hittills och mängden avfall i tidigare genomförda projekt.

Scrap jämför projektets avfallsmängder med avfallsmål och redovisar fördelningen mellan olika avfallsfraktioner. Dessutom föreslår Scrap åtgärder för att minska projektets avfallsmängder.

Titta på det inspelade webbinariet här:

Laddar

På frukostseminariet demonstrerade Tyréns experter Sofie Jansson, projektledare, och Rebecca Larsson, teknisk projektledare, hur Scrap fungerar och hur det kan hjälpa till att minska avfallsmängderna, öka återvinningen, minska klimatpåverkan och spara pengar för byggprojekt. De berättade också om hur arbetet fallit ut i fem pilot- och testprojekt.

Webbinariet genomfördes den 1 oktober 2022 och moderator var Elisabet Höglund.

Här kan du läsa mer om Scrap>>