Kalender

Parkeringsdagarna i Stockholm

Tyréns har tillsammans med Malmö stad under tre års tid genomfört en översyn av befintlig parkeringspolitik samt arbetat fram en ny policy och norm för mobilitet och parkering.

Policyn Tyréns har varit med och arbetat fram tar ett helhetsgrepp om trafik- och stadsplanering och använder parkering som ett verktyg för att bidra till en förändrad färdmedelsfördelning, lägre byggkostnader, bättre förutsättningar för näringsliv och en effektivare markanvändning i staden.

På konferensen Parkeringsdagarna berättar trafik- och stadsplanerarna Sophia Hammarberg och Eva-Marie Wenehed om projektet tillsammans med Malmö stad.

Seminariet har rubriken Att planera i väntan på framtiden – hur Malmö vågar driva en utveckling trots osäkerheter.

Välkommen att ta del av framgångsrika praktikfall och lyssna till ledande experter som tar ett helhetsgrepp om ämnet och reder ut de vanligaste utmaningarna när det gäller parkeringsfrågor i dagens stadsplanering.

För mer information och anmälan >>