Kalender

Renare Mark bjuder in till sedimentseminarium hos Tyréns

Seminariet berör dagsaktuella utmaningar med sediment ur både myndighet- och konsultperspektiv. Seminariet berör det nu uppstartade regeringsuppdraget om förorenade sediment (RUFS) och de utmaningar vi har i branschen idag med nuvarande vägledningsunderlag.

Moderator: Emma Sundberg

Branschens utmaning med bristande vägledningsunderlag – Lena Holm/Peter Plantman (Tyréns/ÅF)
Utmaningar i Välen – Kristina Hargelius (Tyréns)
Allmänt om Regeringsuppdraget Förorenade Sediment (RUFS) – Tobias Porsbring (HaV)
Förorenade sedimentområden i Västra Götaland – vad vet vi? – Henrik Bengtsson (Länsstyrelsen)
Riskbedömning sediment – svensk vägledning på gång – Ann-Sofie Wernersson (SGI)
Bikupa och diskussion om sedimentutmaningar

 

Plats: Tyréns lokaler på Lilla Badhusgatan 2, Göteborg.

Tid: Seminariet börjar 15:15 och beräknas hålla på till 17:15, 3 december.

Upp till 80 deltagare är välkomna. Deltagandet är gratis. Fika ingår. Sista anmälningsdag är 29 november.
Frågor besvaras av henrik.bengtsson@lansstyrelsen.se

Anmälan görs via denna länk >>

Nätverket Renare Mark >>