Kalender

Seminarium - Bygga hållbara klimatsäkra städer

I samband med H22 är du välkommen till Tyréns i Helsingborg den 2 juni. Kom, mingla med branschkollegor och ta del av klok kunskap.

Vi står inför stora utmaningar med växande städer, ökat fokus på miljöfrågan samt pågående klimatförändring. Det ställer krav på långsiktig planering med nya lösningar. Det ställer krav på långsiktig planering med nya lösningar. Du kommer få höra om hur vi kan planera för värmeböljor, stigande havsnivåer och skyfall samt hur vi kan resursoptimera genom återbruk.

När: 2 juni kl 16.00-20.00
Var: Tyréns kontor, Kungstorget 8, Helsingborg (vid Knutpunten)

Anmäl dig via formuläret senast den 25 maj >>

Ta gärna med en intresserad kollega. Arrangemanget är kostnadsfritt, men utebliven närvaro utan avanmälan debiteras.

Varmt välkommen!

Program 2 juni

Torsdag 2 juni

16:00-16:30

16.00 Välkommen - vi startar med mingel

16:30-17:00

Planering för kustskydd i Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun kommer i framtiden att vara särskilt utsatt för stigande havsnivåer. Som en del i att anpassa samhället för framtiden behöver en långsiktig planering göras för kustskydd. Kommunen har som mål att i kommande översiktsplan visa vilka behov som finns, vilka kuststräckor som behöver reserveras för framtida skyddsåtgärder och var det inte är lämpligt med bebyggelse. Tyréns har hjälpt kommunen med utredning för att visa behov av skydd, typ av skydd och när i tiden detta behöver finnas på plats. Planeringen är utifrån ett långsiktigt perspektiv, och kommunen har insett att planeringen börjar redan nu. Föredragshållare: Anna Terning Sölvesborgs kommun, Jenny Rüter och Gunnar Svensson, Tyréns.

17:00-17.30

Förskolegården: En sval oas?

Med ett förändrat klimat kommer värmeböljor att inträffa oftare. Bara de senaste åren har vi upplevt ett par långvariga värmeböljor. En utsatt grupp i samhället är våra barn. De har inte samma möjlighet att reglera värme som vuxna. Att planera förskolegården för att skapa svalka är ett måste. Vi berättar hur Tyréns med avancerade datorberäkningar kan visa påverkan från värmeböljor. Med beräkningsmodeller kan vi också visa hur man kan plantera träd på skolgården för att skapa svalka. Vi presenterar en metodik som är tillämpbar för planering av skolgårdar. Med målet att skapa svala oaser. Föredragshållare: Gunnar Svensson och Anna Olsson, Tyréns

17:30-18:00

SKAYE – ett automatiserat klimatanpassningsverktyg

SKAYE är ett klimatanpassningsverktyg som ger ett lättförståeligt beslutsunderlag vid planering för klimatanpassning. Tyréns har utvecklat metoder och samlat dessa i ett verktyg som hjälper kommunen att visa vilka byggnader och infrastruktur som är särskilt utsatta vid skyfall, värme och stigande hav. Anna Landahl, Tyréns

18:00-20:00

Minglet fortsätter efter föredragen då vi också bjuder på lättare förtäring.