Socialt blandat boende – prisrimliga bostäder

Startdatum: 2018-05-17
Slutdatum: 2018-05-17

Frågor kring segregation, socialt utanförskap och bostadsutveckling

Den 17 maj arrangerar forskningsprojektet Decode ett uppföljande seminarium på temat Socialt blandat boende – prisrimliga bostäder.

Prisrimliga bostäder handlar om att sträva mot en lokal bostadsmarknad med bostäder som har prisnivåer som kan efterfrågas av hushåll utan att inkomsten efter boendekostnader understiger nivån för baskonsumtionen. Frågan är idag en av de mest akuta och centrala för bostadsutvecklingen i Sverige. Vid seminariet presenterar myndigheter och kommuner, m.fl. hur man arbetar konkret med frågor kring segregation, socialt utanförskap och bostadsutveckling.

Decodes drivkraft är att genom seminariet ge plats för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring, med målet att skynda på processen så att stadsutvecklingsprojekt framöver kan börja arbeta mer aktivt kring prisrimliga lägenheter.

Följande parter medverkar vid seminariet: Näringsdepartementets nya Kommittédirektiv - Samordning för ökat och hållbart bostadsbyggande / Delegationen mot segregation / Näringsdepartementet / Boverket / Vinnova / Stockholm Stad / Göteborgs Stad / Uppsala kommun / SGBC / KTH / Tyréns.

Björn Hellström, projektledare för Decode, är moderator.

För mer information om Decode läs mer här >>

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}