Kalender

Träffa Tyréns på Borgeby Fältdagar

Borgeby Fältdagar är en lantbruksmässa i fält för de som har lantbruk som främsta intresse och sysselsättning. Mässan är en fackmässa och erbjuder en kombination av utställande företag för lantbruk och trädgård, demoodlingar, praktiska maskindemonstrationer och seminarier.

Träffa oss i monter S104 i Stortältet

Tyréns hanterar alla moment i en tillståndsprocess för vattenverksamhet som exempelvis uttag av yt- eller grundvatten för bevattning, djurhållning eller utvinning av värme och/eller kyla. Tyréns genomför fältundersökningar och tekniska utredningar, håller i samrådsprocesser, är behjälpliga vid myndighetskontakter samt tar fram kompletta ansökningshandlingar omfattande bl.a. miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för att erhålla miljödom/vattendom.  

Onsdagen den 29 juni kl 14:00 kommer Tyréns att hålla ett seminariepass i seminarietältet där vi pratar om vikten av att säkra sin vattentillgång och presentera vilket underlag som krävs och hur en tillståndsprocess går till för att söka vattendom för sitt vattenuttag.

På plats i montern möter du medarbetare som hjälpt många inom lantbruksnäringen med att säkra sin vattentillgång.

Mässområdet finns vid Borgeby kyrkoväg, några mil norr om Malmö och nära E6:an.

Läs mer om Borgeby Fältdagar här