Kalender

Träffa Tyréns på Transportforum

Transportforum är Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Konferensen arrangeras av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, och hålls i Linköping varje år.

Träffa oss i monter nummer 14

Tyréns har flera talare på plats och du träffar oss i monter nummer 14. Där kan du bland annat prova på vårt trafikplaneringsverktyg Flowmapper.

Vi ses där!

Programmet och mer information om eventet finns här

Föreläsare från Tyréns

Torsdag 16 juni

13:05-13:19

Gång i centrum

Göteborgs Stads gångnät- en metodbeskrivning för hur ett kommunövergripande gångnät med en hierarkisk struktur kan identifieras. Natalia Kuska, Trafikplanerare på Tyréns

13:22-13:44

Samverkan och dialog i planeringen

Digital medborgardialog och kommunikation ett stort kliv mot digitalt samråd i Tvärförbindelse Södertörn. Sandra Jonsson, Samhällsplanerare och Martin Menke, Samhällsplanerare och GIS-analytiker på Tyréns.

Fredag 17 juni

08:52-09:14

Elflyg

Vad krävs för en tidig implementering av elflyg? Isak Brändström, Infrastrukturstrateg och Andreas Forsgren, avdelningschef Plan & Trafik på Tyréns.

11:39-11:55

Uppkopplade fordon och delning av data

Trafiknätsplan för Göteborgs stad – från trafikstrategi till konkret planering på systemnivå. Eva-Marie Wenehed, Produktägare Flowmapper och trafikplanerare på Tyréns.

11:03-11:17

Cykling utanför tätorten

Cykelbarhetsklassificering av Sveriges hela gatu- och vägnät. Jonas Hedlund, Trafikplanerare på Tyréns.