Kalender

Träffa Tyréns på VARM, Chalmers

Varje år hålls arbetsmarknadsmässan VARM på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I år äger mässan rum 29 november och fokus är hållbarhet. 

Besök oss i montern om du är allmänt nyfiken på Tyréns eller på hur vi jobbar med hållbarhet och innovation. 4

För mer information besök mässans webbplats