Transportforum 2019

Startdatum: 2019-01-09
Slutdatum: 2019-01-10

Mobilitet, säkerhet och drivkrafter för hur vi reser

Transportforum är Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Konferensen arrangeras av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, och hålls i Linköping varje år i januari. Tyréns har flera talare på plats och du träffar oss även i i monter nummer 41. Vi ses där!

Talare från Tyréns

10 januari, kl 09:00 - 10:30
Utvärdering av införandet av lagkrav på säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods
Cecilia Sandström

10 januari, kl 11:00 - 12:30
De verkliga drivkrafterna till resvanor och påverkan via nudging – bostadsnära bilpool som exempel
Sandra Jonsson och Martin Ström 

10 januari, kl 11:00 - 12:30
Cykelväg i järnvägstunnlars service- och räddningstunnlar utifrån ett säkerhetsperspektiv
Cecilia Sandström

10 januari, kl 14:00 - 15:30
Mobilitet istället för parkering - från pilotprojekt till norm
Sophia Hammarberg

Hela programmet hittar du på VTI:s webbplats >>

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}