Transportforum

Startdatum: 2018-01-10
Slutdatum: 2018-01-11

Tyréns deltar med monter - kom och träffa oss

Transportforum är Nordens största årliga konferens för transportsektorn. På Transportforum möts forskare och transportsektorns många aktörer för kunskapsutbyte och kontaktskapande. Konferensen arrangeras av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, och hålls i Linköping varje år i januari. Vi finns i monter nummer 18.

Talare från Tyréns
Ylva Preutz Papantoni är moderator för sessionen ”Social hållbarhet i stadsplanering” och Martin Ström deltar i panelen. 10/1, kl 13.15 – 14.45, i lokal: Duetten

Martin Ström ska prata om ”Samlad effektbedömning (SEB) för rättvis och hållbar infrastrukturinvestering". 10/1 kl 13.15-14.45, i lokal: Duetten

Hedda Eriksson ska prata om ” Mer-analys, ett verktyg för att identifiera de emotionella och rationella motiven för resval". 
11/1, kl 9:00 -10:30, i lokal: Crusellhallen

Ena Cupina ska prata om ”Framkomlighetshöjande åtgärder för stombuss. Från vision till verklighet”. 11/1, kl 11:00 - 12:30, i lokal: Jupiter

Ylva Preutz Papantoni ska prata om utvecklingsprojektet ” I glappet mellan vision och verklighet”. 11/1, kl 11:00 -12:30, i lokal: Musikalen

För mer information om programmet, besök VTIs hemsida:
https://www.vti.se/sv/transportforum/

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}